Klachtenregeling

Klachtenregeling, onze integriteitscode en vertrouwenspersonen

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten, die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Daarom hebben wij, de Voedselbanken in Nederland, gezamenlijk een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en waarborgen.

Kijk hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Klachten van klanten

Alle medewerkers van de Voedselbank Zeist doen hun uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat er vergissingen worden gemaakt of problemen ontstaan, die u onderling niet heeft kunnen oplossen.

U kunt een formele klacht indienen. Afhankelijk van de aard van uw klacht kunt u ook contact opnemen met uw Beoordelaar.

Een formele klacht indienen

Uw klacht moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van de Voedselbank Zeist. Dat kan per brief, maar ook per email.

Postadres:
Secretariaat Stichting Voedselbank Zeist
t.a.v. Het bestuur
Kwikstaartlaan 44
3704 GS Zeist

In uw brief of mail geeft u zo duidelijk mogelijk aan waarover uw klacht gaat. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De datum en plaats van de gebeurtenis;
  • De (voor)naam van de medewerker en/of een beschrijving van de situatie en/of;
  • De naam van het product waarover u klaagt en de datum van de ontvangst er van.

Binnen één week na ontvangst van uw klacht krijgt u een ontvangstbevestiging van het bestuur en wordt de verdere afhandeling besproken.

Ongewenst gedrag of misstanden op de werkvloer, en de rol van vertrouwenspersonen

Bij het werken voor de Voedselbank kunt u als vrijwilliger óók te maken krijgen met problemen die moeizaam onderling op te lossen zijn. Misschien bent u getuige of slachtoffer van ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie op de werkvloer. Of misschien heeft u vermoedens van misstanden zoals diefstal, fraude of oneerlijk verdelen van voedsel. U kunt contact opnemen met het Bestuur. Voedselbank Zeist heeft een bestuurslid dat zelf werkzaam is als onderzoeker van misstanden op de werkvloer bij internationale organisaties. U kunt contact opnemen met deze persoon per email.

Soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken en die verder niets met Voedselbank Zeist te maken hebben. U kunt dan contact opnemen met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Ze zijn hier te vinden. U mag zelf kiezen met wie u contact zoekt.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert, en vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met u bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat u uw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. U houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat u daarin bij.