Het bestuur

Bij Voedselbank Zeist zijn veel vrijwilligers betrokken. Het bestuur is verantwoordelijk voor de stichting. Zij worden hierbij ondersteund door het comité van aanbeveling. Het dagelijkse werk wordt uitgevoerd door de coördinatoren en alle overige vrijwilligers.

 

Het bestuur

Comité van aanbeveling

Voorzitter: Jan Vooys
Secretaris: Dorrit Bolland
Penningmeester: Dirk Vis
Lid: Saskia Eisberg – ’t Hooft

(in alfabetische volgorde)

Mr. F.G. Bakker, voormalig notaris
Drs. M.H. Dirksen, Rabobank Utrechtse Heuvelrug
Drs. J.J.L.M. Janssen, burgemeester van Zeist
Drs. T.P.G.M. Ruijs, Figi- groep Zeist

Correspondentieadres

Kwikstaartlaan 44
3704 GS Zeist

U kunt het bestuur of de secretaris bereiken via mail.