Geld doneren

Wij zijn blij met iedere financiële bijdrage. U kunt uw donatie overmaken op
IBAN NL54 Rabo 0132 5417 26 t.n.v. Voedselbank Zeist.
U kunt eenmalig of periodiek een door u gekozen bedrag aan ons overmaken.  Met dit formulier kunt u ons machtigen voor zowel een eenmalige als periodieke bijdrage.  Ook kunt u direct via iDEAL een bijdrage doneren.

U kunt gebruikmaken van een vooraf deels ingevulde conceptovereenkomst met de Belastingdienst:
Overeenkomst Periodieke gift in geld.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggaveregeling voor de energiebelasting.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Schenk- en erfbelasting

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt uw schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Bron : www.anbi.nl

Beloningsbeleid

De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Er staat geen beloning tegenover voor gedane werkzaamheden.

Jaarcijfers

Conform de ANBI-normen is de Voedselbank Zeist verplicht haar jaarcijfers op de site te vermelden. Jaarcijfers kunnen hier bekeken worden.