Ik wil helpen

Wij zijn blij met iedere financiële bijdrage. U kunt uw donatie overmaken op:
IBAN NL54 Rabo 0132 5417 26 t.n.v. Voedselbank Zeist.
U kunt eenmalig of periodiek een door u gekozen bedrag aan ons overmaken. Ook kunt u met deze link direct via ideal een bijdrage doneren.

De Gemeente Zeist ondersteunt
de Stichting Voedselbank Zeist financieel.

Naast gratis voedsel van diverse bedrijven krijgt de Voedselbank Zeist ook financiële bijdragen, giften, reclamegelden en donaties van instellingen, bedrijven, particulieren, kerkgenootschappen en fondsen. Door al deze bijdragen is de stichting in staat om wekelijks aan een steeds groter wordende groep gebruikers voedselpakketten te verstrekken.

Het Oranje Fonds ondersteunt
de Stichting Voedselbank Zeist.

Om de wekelijkse voedselpakketten te kunnen blijven maken, hebben we uw steun hard nodig. Want hoewel we werken met vrijwilligers en het voedsel gratis verkrijgen, hebben we ook vaste lasten zoals huur-, energie- en transportkosten.

Het geld dat binnenkomt via donaties, fondsen e.d. besteden we geheel aan de noodzakelijke voorzieningen om de voedselbank te laten draaien.

U kunt ook een inzamelactie houden in uw buurt of met uw (sport)vereniging. Dat kan zijn een inzameling van geld maar ook van lang houdbare producten. We gaan hierover graag met u in overleg.

Wilt u helpen en heeft u een eigen bedrijf? Laat uw bedrijfslogo op onze bus plaatsen. Zo werkt u aan uw naamsbekendheid en steunt u ons als goed doel. Klik hier voor meer informatie.

De Voedselbank heeft een ANBI-erkenning. Dit betekent dat uw donatie als gift naar de belastingen aangemerkt kan worden. Klik hier voor meer informatie.