Afspraak bij de beoordelaar

Wat neemt u mee naar de afspraak?

Neem dit mee als u een afspraak met een deskundig beoordelaar hebt:

  • Uw legitimatiebewijs
  • Uw eigen financiële gegevens: een overzicht van uw inkomsten en uitgaven per maand.
    Hebt u een bewindvoerder? Vraag hem of haar dan om een financieel overzicht van de afgelopen drie maanden en neem dat mee.
  • Een overzicht van inkomsten en uitgaven van huisgenoten die ouder dan 18 jaar zijn.
  • Informatie over uw kinderen: voornamen, geboortedata en geslacht (jongen of meisje).

Normbedragen

Om te kijken of u een voedselpakket kunt krijgen, kijken we naar het bedrag dat u heeft om boodschappen van te doen, kleding te kopen enzovoorts. Per 17 september 2022 gelden de volgende maandelijkse normbedragen:

  • € 300,- voor een alleenstaande.
  • € 410,- voor een huishouden van 2 personen, ongeacht of de 2e persoon een volwassene is of een kind.
  • € 110,- voor elke volgende persoon, ongeacht of deze een volwassene is of een kind.

Er is geen maximum aan het aantal personen dat wordt meegeteld (alle magen tellen).
Als u meer geld te besteden heeft dan de bovenstaande bedragen, kunt u geen voedselpakket krijgen. De beoordelaar kan u uitleggen hoe het in uw specifieke situatie precies werkt. Voor uitgebreide toelichting, zie Toekenningscriteria-per-01-01-2022.